Indicado para:
Mascotas
Composición
Composición
COM_COMP_PATAS
Presentacion
Presentación
COM_PRESENT_PATAS
Clasificación
Clasificación
COM_CLASIF_PATAS
Indicado para:
Aves Porcinos Bovinos Mascotas Equinos
Composición
Composición
Sulfadiazina árgentica 0.1 % / DDVP 1.6 % / Cipermetrina 0.4 % / Butóxido de piperonilo 0.4 %
Presentacion
Presentación
Aerosol por 440 g
Clasificación
Clasificación
Larvicidas